Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl

heeft u een klacht?

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met onze organisatie.

Het kan zijn dat wij op uw verzoek werkzaamheden verrichten. Of dat wij een vordering die een schuldeiser op u heeft bij u incasseren. Of een van uw werknemers heeft een schuld en wij hebben beslag gelegd op het inkomen van die werknemer. Of misschien heeft u ons benaderd om namens iemand anders het een en ander te regelen.

Wij zullen bij alle contacten die u met onze organisatie heeft ons best doen om deze goed en effectief te laten verlopen.

Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de wijze waarop wij u benaderd hebben, de manier waarop u te woord bent gestaan of de termijn waarbinnen u een antwoord heeft gekregen.

Wanneer u een klacht heeft over onze organisatie, dan stellen wij het op prijs deze klacht van u te vernemen. Geeft u daarbij duidelijk aan om welke zaak het gaat en omschrijf duidelijk wat er volgens u niet goed is gegaan.

Wij zullen dan contact met u opnemen om de klacht te bespreken en waar nodig naar een oplossing zoeken.

Heeft u het gevoel dat uw klacht toch niet afdoende afgewikkeld is, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam.

 

 
222