Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl
 • Fotolia_121861615_XXL brochure Fotolia_121861615_XXL brochure
  hier vindt u
  de antwoorden
  op veel aan ons gestelde vragen

  als u iets mist

  horen we dat graag

 • Woordenlijst & Uitleg
 • Toelichting
 • Indienen regelingsvoorstel
 • Uitlegvideo’s

Woordenlijst & Uitleg

aan wie mag een gerechtsdeurwaarder stukken afgeven?

Wanneer een deurwaarder een document voor u heeft zal hij altijd proberen u dit persoonlijk te overhandigen. Maar wanneer u zelf niet thuis wordt aangetroffen, dan kan de deurwaarder in het algemeen gesproken aan iedereen die hij bij u thuis aantreft officiële stukken afgeven. Ook aan uw minderjarige kinderen.

De deurwaarder beoordeelt ter plaatse of het zinvol en verstandig is de stukken af te geven aan de aangetroffen persoon. Eventueel laat de deurwaarder de voor u bestemde stukken achter in een gesloten envelop. Dit gebeurt ook wanneer niemand wordt aangetroffen.  

Omdat de inhoud van de stukken die de deurwaarder voor u afgeeft belangrijk is, is het verstandig en zinvol om deze stukken goed te lezen en waar nodig de uitleg op onze website te raadplegen. En wanneer u daar niet voldoende aan heeft: belt u ons vooral. Wij leggen u dan uit wat u heeft ontvangen, wat de bedoeling is en welke gevolgen het e.e.a. voor u kan hebben.

ik heb een aanmaning ontvangen. wat moet ik doen?

In de aanmaning die u heeft ontvangen staat vermeld wie welk bedrag van u te vorderen heeft en op grond waarvan. Ook staat vermeld welk bedrag aan rente en kosten verschuldigd is. Als u verdere maatregelen wilt voorkomen moet u het totaalverschuldigde bedrag (dus : hoofdsom, rente en kosten) ineens betalen binnen de betalingstermijn die vermeld staat.

Uitgangspunt is dat u de vordering ineens moet betalen en dat het treffen van een regeling niet mogelijk is. 

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat contant of per pin. Onze voorkeur gaat uit naar een pinbetaling.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

Adreswijziging

Via onderstaand formulier worden uw adresgegevens in de administratie van Almere Gerechtsdeurwaarders bijgewerkt.

Ga naar het wijzigingsformulier

wanneer krijg ik antwoord op mijn vragen?

Als u per e-mail reageert, reageren wij per gewone post (gericht aan uw huisadres) terug. Hiermee wordt voorkomen dat een ander namens u ons per e-mail om informatie vraagt en deze op het gebruikte e-mailadres ontvangt. Uitzondering: wanneer wij uw e-mailadres hebben geverifieerd.

Wanneer krijg ik antwoord?

Als u ons schriftelijk of per e-mail benadert ontvangt u uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst een schriftelijke reactie. Veelal is deze termijn in de praktijk korter. Indien het zinvol is u te bellen dan zullen we dat doen. Als wij voor de beantwoording van uw vragen en/of opmerkingen meer tijd nodig hebben (bijvoorbeeld omdat wij in afwachting zijn van informatie van derden) dan zullen wij u hierover berichten (telefonisch of schriftelijk).

Automatische incasso

U kunt bij ons niet betalen via een automatische incassomachtiging.

In het algemeen (er zijn enkele uitzonderingen) geldt namelijk dat een automatische incasso een maximale terugboekperiode kent van 8 weken. Concreet betekent dit dat een 'betaling' via zo'n machtiging pas na 8 weken ook zekerheid van betaling geeft.

Daarnaast geldt dat een automatische incasso in beginsel ook wordt uitgevoerd bij een negatief rekeningsaldo. Wordt een negatief saldo niet binnen een aantal werkdagen aangevuld dan wordt de incasso alsnog teruggedraaid.

Door deze werkwijze (die in Europees verband is afgesproken) brengt het werken met automatische incasso's de nodige risico's met zich mee. Er worden immers voorwaardelijke betalingen ontvangen, welke tot maar liefst 56 dagen na de incasso kunnen worden teruggeboekt op initiatief van de betaler.

Voor snelle afwikkeling van uw dossiers via IDeal kunt u contact met ons opnemen.

Op welk bankrekeningnummer kan ik betalen?

Bedragen die u als schuldenaar aan ons kantoor moet betalen kunt u overmaken op:

International Bank Account Number (IBAN) : NL 14 RABO 0302 7325 35 (derdengeldrekening, uitsluitend voor betaling van vorderingen, niet voor betalingen van opdrachtgevers!)

Bank Identificatie Code (BIC) : RABONL2U

Betalingen van opdrachtgevers ontvangen wij graag op het specifiek op nota's vermelde kantoorbanknummer.
 

er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Wat kan ik doen? (beslagen)

U heeft van de deurwaarder een afschrift van het stuk ontvangen, waarmee bij uw bank beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Dit is een kennisgeving, zodat u weet dat er beslag gelegd is, wanneer dat gebeurd is en voor welke bedragen beslag is gelegd. 

Het beslag treft alleen al hetgeen de bank aan u verschuldigd was op het moment van de beslaglegging. Gelden die daarna op uw rekening zijn bijgeschreven vallen buiten het beslag.

Bij een beslag onder uw bank geldt geen beslagvrije voet, zoals dat het geval is bij een beslag op inkomen.

Uw bank heeft de verplichting om na verloop van 4 weken een verklaring in te vullen waarin onder andere wordt aangegeven welke bedragen op uw rekeningen staan. Alle tegoeden die u bij de bank heeft vallen geheel onder het beslag. De bank moet deze bedragen afdragen aan de beslagleggende deurwaarder. 

Aan de beslaglegging zelf kunt u niets meer doen. De kosten komen voor uw rekening en verhogen de vordering. 

U kunt wel een einde maken aan de beslaglegging door de gehele vordering (inclusief de kosten van de beslaglegging) ineens aan ons kantoor te betalen. Voor het exact openstaande bedrag kunt u met ons contact opnemen. 

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op ons bankrekeningnummer, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

De beslaglegging wordt pas opgeheven wanneer het gehele verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. 

Wanneer u vragen heeft over deze maatregel kunt u ons uiteraard ook telefonisch of schriftelijk om een nadere uitleg vragen. Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.

U kunt, wanneer u het niet eens bent met de door ons genomen maatregel, ook contact opnemen met het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kan u adviseren bij al uw juridische vragen. Ga hiervoor naar www.juridischloket.nl

Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

de deurwaarder komt beslag leggen. Kan Ik hlervoor een afspraak maken? (beslagen)

U wordt soms vooraf op de hoogte gesteld van een voorgenomen beslaglegging. U krijgt dan aangegeven op welke dag de deurwaarder van plan is langs te komen. Als u op die dag niet aanwezig bent worden eventueel een slotenmaker en politie ingeschakeld, zodat de deurwaarder zonder uw medewerking zich toegang tot uw woning kan verschaffen. De hieraan verbonden kosten zijn hoog en komen voor uw rekening. U doet er dus goed aan thuis te zijn op de aangekondigde dag.

U kunt ook vooraf met ons kantoor overleggen over een ander tijdstip waarop beslag gelegd kan worden. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat zo'n afspraak tot stand komt, omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid van de deurwaarders en de (on)mogelijkheid om een bezoek aan u in te plannen.

Wanneer u in de gelegenheid bent de beslaglegging te voorkomen door uiterlijk de dag voor de beslaglegging alles te betalen is dat de verstandigste keuze. Voor het juiste bedrag kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin. 

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

Wanneer u vragen heeft over deze maatregel kunt u ons uiteraard ook telefonisch of schriftelijk om een nadere uitleg vragen. Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.

U kunt, wanneer u het niet eens bent met de door ons genomen maatregel, ook contact opnemen met het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kan u adviseren bij al uw juridische vragen. Ga hiervoor naar www.juridischloket.nl 

(extra tag: beslagen)

 

er is beslag gelegd op mijn inboedel, auto of andere zaken. Wat kan ik doen? (beslagen)

Als de deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inboedel, auto of andere roerende zaken dan ontvangt u enkele dagen daarna een afschrift van het proces-verbaal waarin de deurwaarder heeft vermeld welke zaken onder het beslag vallen. Deze zaken mogen door u niet meer verplaatst of verkocht worden. 

U krijgt van de deurwaarder een officiële aanzegging van de dag waarop de verkoop plaats zal vinden. Naast deze aanzegging wordt de verkoop ook bekend gemaakt door een aanplakbiljet op de plaats waar de verkoop plaats zal vinden en in de openbare hal van de gemeente. In een dagblad wordt een advertentie geplaatst waarin e.e.a. ook nog eens wordt bekend gemaakt. De verkoop kan bij u thuis plaatsvinden, maar de deurwaarder kan ook bepalen dat de verkoop elders plaatsvindt.

U kunt de verkoop voorkomen door de gehele vordering ineens te betalen.

Voor het exact openstaande bedrag kunt u met ons contact opnemen. 

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

De beslaglegging wordt pas opgeheven wanneer het gehele verschuldigde bedrag door ons is ontvangen.

Wanneer u vragen heeft over deze maatregel kunt u ons uiteraard ook telefonisch of schriftelijk om een nadere uitleg vragen. Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.
 
U kunt, wanneer u het niet eens bent met de door ons genomen maatregel, ook contact opnemen met het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kan u adviseren bij al uw juridische vragen. Ga hiervoor naar www.juridischloket.nl

Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

Heeft u toch nog vragen? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

bereken zelf uw beslagvrije voet op uwbeslagvrijevoet.nl

De rijksoverheid heeft voor u speciaal een website met informatie en een rekentool gemaakt: http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

U kunt ook voor meer (onafhankelijke) informatie en voor een meer gedetailleerde berekening van uw beslagvrije voet de website van Schuldinfo.nl bezoeken:

 • informatie over derdenbeslag klik HIER
 • berekenen van uw beslagvrije voet klik HIER

algemeen

U kunt aan ons kantoor op verschillende manieren uw openstaande schuld betalen.

Voor het exact openstaande bedrag kunt u met ons contact opnemen. 

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op ons bankrekeningnummer, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Gemakkelijk en snel betalen doet u via iDEAL. Klikt u HIER voor verwijzing naar de iDEAL-pagina van onze website.


Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin. 

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

U kunt niet met een creditcard betalen.

wat houdt dit in? (vonnis/dwangbevel)

Het woord "betekenen" heeft bij deurwaarderswerkzaamheden een andere betekenis dan in het dagelijkse taalgebruik. Het houdt in dat de deurwaarder u een afschrift overhandigt van een voor u bestemd officieel ambtelijk stuk. Door dit aan u te "betekenen" wordt u bekend gemaakt met de inhoud.

Het woord heeft dus niet alleen betrekking op het stuk dat "betekening en bevel" heeft, maar wordt gebruikt voor alle stukken die de deurwaarder aan u overhandigt.

Het tweede gedeelte, het "bevel", heeft betrekking op het officiële wettelijke bevel dat de deurwaarder aan u doet om aan de veroordeling die ten laste van u is uitgesproken te voldoen.

Het stuk dat u heeft ontvangen heeft dus twee doelen : het bekend maken van de inhoud van de veroordeling en het bevel om aan die veroordeling te voldoen.

Praktische gang van zaken: het is goed om, zodra u een "betekening en bevel" heeft ontvangen van de deurwaarder, direct over te gaan tot betaling van het verschuldigde. Het totaalbedrag zult u gemakkelijk kunnen vinden in de ontvangen stukken. Er geldt een korte betalingstermijn. U mag komen pinnen op kantoor, maar u kunt ook per telebanking betalen. Over het algemeen geldt bij telebanking dat een betaling van vandaag, morgen bij ons bekend zal zijn. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig betaald zijn.

Niet eens met de veroordeling? Het kan uiteraard zijn dat u het niet eens bent met de vordering waarvoor bevel is gedaan.

Soms, maar niet altijd, kunt u zich daar nog tegen verzetten. Veelal staat een uitleg daarover vermeld op de veroordeling. Uw (on-) mogelijkheden verschillen per vordering of soort zaak.

Twijfelt u? U kunt ons uiteraard altijd even bellen. Wilt u een onafhankelijk advies : neem dan contact op met het Juridisch Loket. (www.juridischloket.nl)

Laat de zaak niet liggen want veelal geldt dat de termijnen waarbinnen u moet reageren of actie moet ondernemen kort zijn.

Heeft u toch nog vragen? Of bent u het toch niet eens met het vonnis/dwangbevel? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

Zie ook onze uitleg onder 'Vonnis - ik ben het niet eens met de inhoud van het vonnis. wat kan ik nu nog doen?' Voor uitleg over uw mogelijkheden wanneer er sprake is van een vonnis kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

Dagvaarding toelichting algemeen

Wanneer u gedagvaard bent voor de Kantonrechter (dit zijn de meest voorkomende zaken), dan zult u veelal een schriftelijke toelichting achter de dagvaarding hebben aangetroffen.

Voor zover u deze niet heeft aangetroffen of deze kwijt bent kunt u HIER om deze toelichting downloaden.

Verder kunt u informatie vinden van de rijksoverheid op www.naardekantonrechter.nl

Wanneer u voor een andere Rechtbankzaak gedagvaard bent dan doet u er verstandig aan contact op te nemen met Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) of met een advocaat. Doet u dit direct na ontvangst van de dagvaarding, zodat u er altijd op tijd bij bent.

Heeft u toch nog vragen? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

dagvaarding ontvangen en u wilt de zitting voorkomen?

U kunt, nadat een dagvaarding is uitgebracht, de zitting alleen voorkomen door het totaal-verschuldigde uiterlijk de dag voor de zittingsdag te betalen aan ons kantoor. U dient dan de hoofdsom, rente, de in de dagvaarding vermelde kosten, de kosten van de dagvaarding zelf en het salaris gemachtigde te betalen. U doet er verstandig aan ons vooraf te bellen voor het juiste bedrag. Als nl. niet alles betaald is voor de zitting, dan zal deze doorgang vinden voor het restant-verschuldigde.

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

=> informatie van de overheid vind u op www.naardekantonrechter.nl

Heeft u toch nog vragen? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

dagvaarding ontvangen, maar u bent het niet eens met de vordering?

De dagvaarding is door een van onze deurwaarders persoonlijk aan uw adres achtergelaten. In de dagvaarding wordt u opgeroepen om te verschijnen bij de rechter die vermeld staat in de dagvaarding. De dag en tijd waarop u kunt verschijnen, alsmede het adres van de rechter, vindt u eveneens terug in de dagvaarding.

In de dagvaarding staat aangegeven wat u kunt doen en wat de gevolgen zijn van hetgeen u doet of nalaat. 

De dagvaarding vermeldt ook wat de eisende partij van u tegoed meent te hebben en op grond waarvan. Als u het niet eens bent met hetgeen gevorderd wordt is het van belang dat u reageert. Niet reageren betekent dat u veroordeeld wordt tot betaling. U doet er verstandig aan een onafhankelijke derde te raadplegen. Hij of zij kan u duidelijk adviseren en kent de wet en uw mogelijkheden.

De rechter kan en mag geen regeling met u treffen. Als u dus uitsluitend verweer voert omdat u van mening bent dat er onterecht geen regeling is getroffen, dan heeft reageren op de zitting geen zin.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.

=> informatie van de overheid vind u op www.naardekantonrechter.nl

 

Zie ook onze informatie onder 'Dagvaarding algemene uitleg - Dagvaarding toelichting algemeen' ('veel gestelde vragen'). Heeft u toch nog vragen? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

Wanneer u een klacht heeft willen wij deze graag van u horen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. U ontvangt binnen 4 werkdagen na indiening een bevestiging van ons en (in beginsel) uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Voor verdere informatie en het formulier kunt u HIER klikken.

ik ben veroordeeld mijn woninglbedrijfspand cs te ontruimen

Wanneer u veroordeeld bent door de rechter om uw woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak te ontruimen, dan wordt u deze ontruiming(sdatum) formeel bekend gemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Dit gebeurt d.m.v. de 'betekening en het bevel' van het vonnis, waarbij u veroordeeld bent.

Het woord "betekenen" heeft bij deurwaarderswerkzaamheden een andere betekenis dan in het dagelijkse taalgebruik. Het houdt in dat de deurwaarder u een afschrift overhandigt van een voor u bestemd officieel ambtelijk stuk. Door dit aan u te "betekenen" wordt u bekend gemaakt met de inhoud.

Het woord heeft dus niet alleen betrekking op het stuk dat "betekening en bevel" heeft, maar wordt gebruikt voor alle stukken die de deurwaarder aan u overhandigt.

Het tweede gedeelte, het "bevel", heeft betrekking op het officiële wettelijke bevel dat de deurwaarder aan u doet om aan de veroordeling die ten laste van u is uitgesproken te voldoen.

Het stuk dat u heeft ontvangen heeft dus twee doelen : het bekend maken van de inhoud van de veroordeling en het bevel om aan die veroordeling te voldoen.

Afvoer van inboedel: bij een ontruiming moet de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgdragen dat alle zaken die in het gehuurde staan verwijderd worden. In de praktijk betekent dit dat uw spullen op straat worden gezet. U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zaken die op de openbare weg zijn geplaatst.

Afhankelijk van de gemeentelijke beleidsregels wordt er soms door de gemeente voor tijdelijke opslag zorg gedragen. Hier kunt u niet vanuit gaan. Neemt u daarvoor altijd z.s.m. contact op met uw gemeente.

Zelf ontruimen: het is verstandig om zelf voor ontruiming van het pand zorg te dragen, omdat u hiermee veel kosten bespaart en de kans op schade aan uw zaken kleiner is.

Voorkomen van de ontruiming: een ontruiming kan soms voorkomen worden door alles te betalen. Dit is wel afhankelijk van o.a. de bereidwilligheid van uw schuldeiser.

Wanneer u de mogelijkheid heeft om alles te betalen is het verstandig om direct contact op te nemen met ons kantoor.

Verdere vragen of bent u het niet eens met de ontruiming? Wanneer u vragen heeft over deze maatregel kunt u ons uiteraard ook telefonisch of schriftelijk om een nadere uitleg vragen. Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.

U kunt, wanneer u het niet eens bent met de door ons genomen maatregel, ook contact opnemen met het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kan u adviseren bij al uw juridische vragen. Ga hiervoor naar www.juridischloket.nl

Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

Kan ik op kantoor pinnen?

U kunt op ons kantoor per pin betalen. Neemt u altijd het laatst van ons ontvangen stuk mee, zodat u alle gegevens bij de hand heeft.

er is beslag gelegd op mijn salaris/uitkering (beslagen)

U heeft van de deurwaarder een afschrift van het stuk ontvangen, waarmee bij uw werkgever of uitkerende instantie beslag is gelegd op uw inkomen. Dit is een kennisgeving, zodat u weet dat er beslag gelegd is, wanneer dat gebeurd is en voor welke bedragen beslag is gelegd. 

Uw werkgever of uitkerende instantie heeft de verplichting om na verloop van 4 weken een verklaring in te vullen waarin onder andere wordt aangegeven welke bedragen maandelijks aan u worden overgemaakt en welk gedeelte daarvan onder het beslag gaat vallen. Dit gedeelte moet steeds worden afgedragen aan de beslagleggende deurwaarder. Het gedeelte dat niet onder de beslaglegging valt heet de "beslagvrije voet" en wordt gewoon aan u uitbetaald door uw werkgever of uitkerende instantie.

De beslagvrije voet wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald aan de hand van de hem bekende gegevens omtrent uw inkomen, uitgaven en gezinssituatie. Wanneer u van mening bent dat er met te weinig gegevens of met achterhaalde gegevens rekening is gehouden doet u er verstandig aan direct contact op te nemen met ons kantoor, zodat we samen met u de berekening van de beslagvrije voet kunnen nakijken op (on-)juistheden. Indien nodig wordt er direct een aanpassing doorgevoerd. Dit kan uiteraard alleen wanneer u ons van de benodigde informatie voorziet.

Aan de beslaglegging zelf kunt u niets meer doen (er zijn uitzonderingen, daarvoor moet u naar een advocaat). De kosten komen voor uw rekening en verhogen de vordering. 

U kunt wel een einde maken aan de beslaglegging door de gehele vordering (inclusief de kosten van de beslaglegging) ineens aan ons kantoor te betalen. Voor het exact openstaande bedrag kunt u met ons contact opnemen. 

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

De beslaglegging wordt pas opgeheven wanneer het gehele verschuldigde bedrag door ons is ontvangen.

Wanneer u vragen heeft over deze maatregel kunt u ons uiteraard ook telefonisch of schriftelijk om een nadere uitleg vragen. Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij uw gemeente informeren naar de instantie die u verder kan helpen.

U kunt, wanneer u het niet eens bent met de door ons genomen maatregel, ook contact opnemen met het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kan u adviseren bij al uw juridische vragen. Ga hiervoor naar www.juridischloket.nl

Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

volmacht

Soms wil iemand anders u helpen bij bijvoorbeeld het op orde brengen van uw financiële zaken. Wanneer u die ander toestemming wilt geven om ook met ons kantoor te kunnen overleggen over uw zaken dan kunt u daarvoor een volmacht afgeven.

 

Het formulier dat u dan kunt invullen kunt u HIER downloaden.  

 

Leest u het formulier goed door, vul het samen volledig in (u moet allebei ondertekenen) en vergeet u niet van u beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen.

ik ben het niet eens met de inhoud van het vonnis. wat kan ik nu nog doen?

Als u veroordeeld bent door de rechter kunt u in sommige gevallen achteraf alsnog verweer voeren. Dit is wel afhankelijk van diverse factoren, waarover u zich beslist moet laten adviseren door iemand die daarin gespecialiseerd is. U kunt zich bijvoorbeeld laten bijstaan door een advocaat of andere juridisch adviseur. Wij kunnen u niet adviseren, omdat wij optreden namens onze opdrachtgever.

Onafhankelijke informatie kunt u inwinnen bij het Juridisch Loket. Bezoek daarvoor www.juridischloket.nl Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

Omdat er aan het alsnog verweer voeren korte termijnen zijn verbonden is het van groot belang dat u direct actie onderneemt en hier niet mee wacht.

U kunt van ons geen uitstel van betaling krijgen omdat u eventueel alsnog verweer gaat voeren. Het voeren van verweer nadat een veroordeling is uitgesproken zorgt er ook meestal niet voor dat u maatregelen van de deurwaarder kunt voorkomen. 

Als u maatregelen wilt voorkomen, in afwachting van een nieuwe beslissing van de rechter, dan kunt u ook overgaan tot betaling van het verschuldigde. Als de rechter u later alsnog gelijk geeft heeft u het recht op terugbetaling van de door u gedane betalingen.

Heeft u toch nog vragen? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

ik heb een vonnis ontvangen. wat moet ik doen?

In het vonnis staat vermeld welke bedragen u verschuldigd bent. Als u tijdens de procedure tot het einde verweer heeft gevoerd, ontvangt u naar aanleiding van het vonnis een brief van ons kantoor met hetgeen op dat moment betaald moet worden.
 
Als u op tijd betaalt binnen de bij de brief gestelde termijn is de zaak daarmee afgedaan. Betaalt u niet (alles) (op tijd) of heeft u tijdens de gerechtelijke procedure geen verweer gevoerd, dan zal een van de deurwaarders bij u langskomen voor het officieel overhandigen van het vonnis. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde "betekening en bevel".

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat per pin.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

Heeft u toch nog vragen? Of bent u het toch niet eens met het vonnis? Bel ons of maak een terugbelverzoek via onze website aan.

Zie ook onze uitleg onder 'Vonnis - ik ben het niet eens met de inhoud van het vonnis. wat kan ik nu nog doen?' Voor uitleg over uw mogelijkheden kunt u ook de informatie lezen die de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) in overleg met onafhankelijke derden heeft opgesteld. Deze informatie is beschikbaar in verschillende talen. Klikt u HIER om doorgelinkt te worden.

een veroordeling wordt niet altijd een 'vonnis' genoemd

Wanneer bepaald is dat u iets moet betalen aan een schuldeiser, dan wordt dit vastgelegd in een officiële veroordeling. Vaak heet zo'n veroordeling een 'vonnis', maar er zijn ook stukken die anders heten, maar wel op hetzelfde neerkomen. Een 'dwangbevel' of een 'beschikking' zijn voorbeelden van die anders hetende stukken.

De toelichting die u hierboven aantreft geldt ook voor andere veroordelingen.

ik ben werkgever en er is beslag onder mij gelegd (beslagen)

Wanneer u werkgever bent en er wordt ten laste van een werknemer van u beslag onder u of uw bedrijf gelegd, dan zitten daar allerlei gevolgen aan vast. Wij realiseren ons dat u door een beslag volstrekt onvrijwillig betrokken wordt bij een zaak waar u niets mee te maken heeft. Toch is niet reageren onverstandig.

Klikt u HIER voor een uitgebreide toelichting omtrent de gevolgen voor u als werkgever wanneer u te maken krijgt met een beslag op naam van een medewerker.

overgang heeft geen gevolgen

Met ingang van 1 januari 2017 worden een aantal taken die nu door Zorginstituut Nederland (ZIN) worden uitgevoerd overgeheveld naar het CAK in Den Haag.

Wanneer ZIN een vordering op u heeft - en deze door ons (op verzoek van het CJIB) bij u wordt geïncasseerd - verandert er in praktische zin niets. Via het CJIB wordt/bent u geïnformeerd over deze overgang. Klik HIER voor de voorbeeldbrief die aan iedereen wordt/is verzonden.

U kunt een getroffen regeling aan ons kantoor blijven betalen.

Wanneer wij u een brief sturen of een formele mededeling bij u thuis afgeven zal dit vanaf 1 januari 2017 uit naam van het CAK gebeuren.

Openingstijden

Ons kantoor is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 8.30 uur - 17.00 uur, zonder onderbreking. U kunt bij ons terecht zonder afspraak. Maakt u liever een afspraak om uw zaken te bespreken, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. U kunt ook het contactformulier op onze website gebruiken.

Rondom feestdagen kan er sprake zijn van afwijkende openingstijden. Deze staan dan vermeld op de 'contact'-pagina van deze website.

kan ik regelen?

Als u van ons een aanmaning of officiële kennisgeving van te nemen of genomen maatregelen heeft ontvangen is het uitgangspunt dat alleen algehele betaling ineens van de op dat moment openstaande vordering (dus : inclusief kosten en rente) verdere maatregelen kan voorkomen. 

Soms wil een opdrachtgever (uw schuldeiser) een voorstel tot regeling wel in overweging nemen en lukt het om in een aantal maandelijkse termijnen de totale schuld af te lossen. Als een regeling tot stand wordt gebracht dient u er rekening mee te houden dat daaraan strikte voorwaarden zijn verbonden. Welke dat zijn wordt u bij het treffen van de regeling duidelijk gemaakt. 

Houdt u er rekening mee dat eenmaal genomen maatregelen nooit als gevolg van een regeling worden teruggedraaid en dat dus ook de kosten die hieraan verbonden zijn betaald moeten worden. Vaak is het ook zo dat een ingezet traject moet worden afgemaakt uit praktische of formele redenen. Dat kan betekenen dat de kosten nog oplopen, terwijl u (dan inmiddels) een regeling heeft getroffen. Zo gaat de zitting altijd door, zodra een dagvaarding aan u is afgegeven. De zittingskosten verhogen de vordering. Maar ook als er beslag is gelegd moeten nog een aantal formaliteiten worden vervuld met de daaraan verbonden kosten, ook al heeft u (inmiddels) een regeling getroffen.

U heeft geen recht op een regeling, maar uw schuldeiser kan een regeling toestaan. De schuldeiser (onze opdrachtgever) beslist dit uiteindelijk.
 

Klik hier voor het regelingsformulier

hoe en wanneer moet ik reageren?

In de brief of in het stuk dat u van de deurwaarder heeft ontvangen staat, indien u maatregelen kunt voorkomen, altijd een uiterste datum of termijn vermeld waarvoor, waarop of waarbinnen u betaald moet hebben. Het is niet mogelijk uitstel te verkrijgen. Voldoet u niet op tijd aan uw verplichtingen, dan zullen verdere maatregelen worden genomen. 

Een schriftelijke reactie uwerzijds zal niet automatisch leiden tot opschorting van uw verplichtingen. U blijft dus ook bij onderlinge correspondentie verplicht binnen de gestelde termijn te betalen.

Als u het verschuldigde per bank overmaakt of stort op een van onze bankrekeningnummers, dan dient u er rekening mee te houden dat de bank minimaal enkele dagen nodig heeft om de overschrijving of storting te verwerken. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling.

Als u op ons kantoor komt betalen, dan kan dat contant of per pin. Onze voorkeur gaat uit naar een pinbetaling.

Vermeld a.u.b. altijd duidelijk het dossiernummer en de omschrijving van het dossier. (Uw naam en die van uw schuldeiser.)

Als u een termijn is gegeven voor het reageren op door ons verstrekte informatie dient uw reactie uiterlijk binnen deze termijn ontvangen te zijn. Het niet op tijd ontvangen zijn van uw reactie zal er voor zorgen dat uw dossier een volgende fase ingaat en dat aangekondigde maatregelen worden genomen.

U kunt ons op verschillende manieren benaderen. Als u een uitgebreid verhaal wilt doen, bijvoorbeeld omdat u het ergens niet mee eens bent, dan is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Een duidelijke brief voorkomt misverstanden en geeft ons de mogelijkheid uw verhaal duidelijk over te brengen aan onze opdrachtgever. 

U kunt ons ook via de e-mail vragen stellen of een reactie doen toekomen. 

Als u per e-mail reageert, reageren wij altijd per gewone post (gericht aan uw huisadres) terug. Hiermee wordt voorkomen dat een ander namens u ons per e-mail om informatie vraagt en deze op het gebruikte e-mailadres ontvangt.

Wanneer krijg ik antwoord? Als u ons schriftelijk of per e-mail benadert ontvangt u binnen 10 werkdagen na ontvangst een schriftelijke reactie. Indien het zinvol is u te bellen zullen we dat doen. Als wij voor de beantwoording van uw vragen en/of opmerkingen meer tijd nodig hebben (bijvoorbeeld omdat wij in afwachting zijn van informatie van derden) dan zullen wij u hierover berichten (telefonisch of schriftelijk).

Toelichting

U vindt op dit onderdeel van onze website veel antwoorden op vragen die wij veel gesteld krijgen. Door de trefwoorden aan te klikken opent het item zich en kunt u lezen wat het antwoord op een bepaalde vraag is.

 

Bij sommige vragen kunt u op een link klikken waardoor u wordt doorgeleid naar een ander onderdeel van de website, naar een formulier of naar een PDF met nadere uitleg.

 

Ontbreekt het antwoord op uw vraag? Stel deze dan vooral via het vragenformulier (contactpagina). Uw input zorgt dat wij anderen met dezelfde vragen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Indienen regelingsvoorstel

Kijkt u voor de toelichting op het voorstellen van een regeling bij de antwoorden op veelgestelde vragen onder 'regelen'. Het indienen van een regelingsvoorstel zorgt niet voor het uitstellen van een betaaltermijn. Aangekondigde maatregelen zullen dan ook, totdat een eventueel akkoord van uw regelingsvoorstel aan u is toegestuurd, doorgang vinden.

 

Uitlegvideo’s

Tip: voor de beste (beeld-)kwaliteit 'bekijk de video in Full HD en met geluid'.

Tip: voor de beste (beeld-)kwaliteit 'bekijk de video in Full HD en met geluid'.

Tip: voor de beste (beeld-)kwaliteit 'bekijk de video in Full HD en met geluid'.

Tip: voor de beste (beeld-)kwaliteit 'bekijk de video in Full HD en met geluid'.

 
212