Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl
  • Fotolia_84437627_Schuldhulpverlener Fotolia_84437627_Schuldhulpverlener
    weten
    wat de ander
    doet

    mag, wil en moet

U bent bewindvoerder?

Wij zijn geïnteresseerd in hetgeen u doet. Wilt u weten wat wij doen, waarom en binnen welke mogelijkheden dan gaan wij graag het gesprek met u aan. Aan de hand van mensen die bij u onder bewind staan en met ons te maken hebben i.v.m. hun schuldpositie. Of in het algemeen. Begrip over en weer voor hetgeen ons bezighoudt vereenvoudigt de communicatie en voorkomt misverstanden.

Bent u geïnteresseerd in door ons te organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor u en uw klanten, dan horen we dat graag.

 
235