• AdobeStock_93694948 wie is jouw schuldeiser KLEIN AdobeStock_93694948 wie is jouw schuldeiser KLEIN
    15-12-2020
    wie is vandaag jouw schuldeiser?

Het verkopen van vorderingen is 'booming business' in de incassobranche. Gerechtsdeurwaarders mogen vorderingen niet kopen.
 

Incassobureaus mogen dat wel doen. Zij betalen dan een fractie van de waarde van een portefeuille met openstaande vorderingen en gaan vervolgens zelf aan de slag om wat dan hun eigen vorderingen zijn geworden te incasseren. De laatste tijd zijn er voorbeelden in rechtszaken naar voren gekomen waaruit zou blijken dat opgekochte vorderingen niet altijd goed kunnen worden onderbouwd, soms verjaard of soms zelfs in een ver verleden allang betaald zijn.

 

Hoe groot dat probleem precies is is niet één twee drie vast te stellen. Vaak krijgen enkele negatieve zaken veel aandacht, zonder dat onderbouwd kan worden waar het precies over gaat. Dit komt ook naar voren uit de antwoorden van Minister Dekker (Rechtsbescherming) d.d. 24 november 2017 op vragen van Jasper van Dijk en Michiel van Nispen (beiden SP) van 25 september 2017. De Minister geeft aan geen aanleiding te zien voor een onderzoek naar een verbod op het doorverkopen van schulden. De Minister geeft als reden dat 'het probleem van kwalijke incassopraktijken niet schuilt in de doorverkoop van vorderingen als zodanig, maar in de wijze waarop vervolgens met de vorderingen wordt omgegaan'. En daar zit 'm inderdaad het probleem. En ook de oplossing.

 

De belangrijkste vraag die de beide Kamerleden niet hebben gesteld zou betrekking moeten hebben op de constructie waarbij de eigenaar van een vordering zelf incassomaatregelen neemt en aanstuurt.  Met het in stand houden van de mogelijkheid geld te verdienen aan het incasseren van eigen vorderingen wordt simpelweg de kat op het spek gebonden. En dat geldt niet alleen voor incassobureaus e.d., maar bijvoorbeeld ook voor grote schuldeisers die in het kader van de wettelijke incassokostenregeling fors kunnen verdienen aan hun eigen openstaande rekeningen. 

Gerelateerd
01-05-2020

Wanneer een consument een mobiele telefoon op afbetaling koopt en de daarvoor met de telecomaanbieder afgesproken prijs ligt hoger dan € 250.00 dan moet deze lening geregistreerd worden bij het BKR.

 
206