• AdobeStock_125860425 botox KLEIN AdobeStock_125860425 botox KLEIN
    09-09-2020
    schuldsanering en botox gaan niet samen

De 'wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen' (WSNP) maakt onderdeel uit van de Faillissemenstwet en is bedoeld om mensen met een uitzichtloze schuldpositie te helpen.

Veel burgers van Nederland maken hiervan gebruik. Heb je als burger zoveel schulden dat het vrijwel onmogelijk is om deze allemaal af te lossen, dan kan de WSNP uitkomst bieden. De regeling houdt kort gezegd in dat je dan onder toezicht van een bewindvoerder (over het algemeen) 3 en maximaal 5 jaar een maximale inspanning levert om zoveel mogelijk te sparen om daarmee schulden af te lossen.

 

Uiteraard zitten er allerlei voorwaarden aan vast. Eén van de belangrijkste is dat je geen nieuwe schulden mag laten ontstaan. En uiteraard moet je al het inkomen dat je bij elkaar kunt krijgen afdragen ten behoeve van de schuldeisers. Omdat schuldeisers bij een WSNP vaak maar een heel klein percentage van hun oorspronkelijke vordering betaald krijgen is het belangrijk dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

 

Dat wordt ook getoetst door de rechtbank. Zo ook in het geval van de mevrouw uit 1962 die op 22 september 2017 bij de Rechtbank Den Haag, samen met haar bewindvoerder, verantwoording moest afleggen.

 

Haar was iets moois overkomen: ze had op 11 januari 2017 4 geldprijzen bij de Nationale Postcodeloterij gewonnen. In totaal ging het om € 13784.86. De verleiding was niet zo groot dat zij het hele prijzengeld voor zichzelf hield. Ze stortte het grootste gedeelte (€ 11000.00) door naar de zogenaamde boedelrekening. Dat geld zou dus worden aangewend om een deel van haar schulden af te lossen.

 

Een bedrag van € 2784.86 gebruikte ze onder andere voor een botoxbehandeling. Dat bedrag werd dus ten onrechte niet gestort op de boedelrekening.

 

De rechtbank besliste recentelijk dan ook dat er geen 'schone lei' kon worden vastgesteld. Dat leidt over het algemeen tot een beëindiging van de toepassing van de WSNP zonder dat de dan nog openstaande schulden niet meer invorderbaar zijn. Daarmee wordt een schuldenaar opnieuw blootgesteld aan maatregelen van alle individuele schuldeisers.

 

Omdat mevrouw het grootste gedeelte van het prijzengeld wel had doorgestort en overigens aan alle voorwaarden had voldaan besliste de rechtbank dat de toepassing van de WSNP verlengd zou worden met nog eens 24 maanden. Het is de verwachting dat mevrouw binnen deze periode van haar (lage) inkomen alsnog het missende bedrag kan sparen en afdragen.

 

De rechtbank besluit haar motivering in het vonnis met de mededeling dat 'er niet is gebleken van bezwaren van schuldeisers'. Dat lijkt een beetje een overdreven mededeling, want de verstrekte informatie over het prijzengeld dateert van 14 september 2017 (behandeling op de zitting op 22 september 2017 en vonnis van 6 oktober 2017). De kans is dus wel groot dat geen enkele schuldeiser daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze bijzondere gang van zaken.

 

Bron: rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBDHA:2017:11702)

Gerelateerd
12-08-2020

Steeds meer instanties en organisaties ondersteunen het idee om studieschulden te centraal te registreren.
Er bestaat nu geen mogelijkheid voor externe partijen om te controleren of er sprake is van openstaande studieschulden.

15-07-2020

Twee ouders kochten in 2014 online bij H&M voor zo'n € 400.00 kinderkleding op krediet. Ze betaalden dit bedrag (te laat) af en de BKR-registratie hiervan leidde tot het door de bank weigeren van een lening voor de aankoop van hun nieuwe huis.   
 

 
206