• Fotolia_127813213_Studente met medestudenten Fotolia_127813213_Studente met medestudenten
    12-08-2020
    Registratie van studieschulden

Steeds meer instanties en organisaties ondersteunen het idee om studieschulden te centraal te registreren.
Er bestaat nu geen mogelijkheid voor externe partijen om te controleren of er sprake is van openstaande studieschulden.

Zwart gat

Voor verstrekkers van hypothecaire geldleningen blijft dit een duister gebied. Bijna 40% van de afgestudeerden zou deze financiële verplichting bij de hypotheekaanvraag verzwijgen. Hierdoor kunnen starters een duurder huis kopen dan eigenlijk bij hun inkomen en uitgaven past. Vereniging Eigen Huis zegt te zien dat hierdoor veel mensen in de problemen komen.
 

Omdat het bij studieschulden om substantiële bedragen gaat en deze in de toekomst door het nieuwe leenstelsel alleen nog maar zullen toenemen is het van groot belang dat deze verplichtingen objectief vastgesteld kunnen worden en kunnen worden meegenomen bij de beslissing een lening te verstrekken en bij de hoogte daarvan.

 

Nederland wijkt af van o.a. Duitsland, Groot-Brittannië, de VS en Scandinavië waar studieschulden wel centraal worden geregistreerd.

 
206