• AdobeStock_144034282 inspectie huis KLEIN AdobeStock_144034282 inspectie huis KLEIN
    03-11-2020
    over hennep, huur en verhuur

Wat moet je als verhuurder doen wanneer een kantonrechter 'A' zegt, terwijl de eerder Raad van de State 'B' zei? Wat kun je doen tegen een hennepkwekerij in jouw verhuurde woning?

Op 23 september 2015 oordeelde Raad van State dat de gemeente terecht 'bestuursdwang' had toegepast en op grond daarvan terecht was overgegaan tot het ontmantelen van een hennepkwekerij in een woning. De eigenaar van de woning werd als overtreder aangemerkt en moest de kosten daarvan dragen.

 

De Raad van State stelde toen dat de verhuurder 'wist dan wel redelijkerwijs had kunnen weten dat de woning als hennepkwekerij werd gebruikt'. Dit volgens de RvS bij een eenvoudige inspectie van de woning te constateren geweest. De omstandigheden van dit geval waren niet algemeen: de woning zag er onbewoond uit, de verhuurder had bij de het aangaan van het contract 'nagelaten te verifiëren of de potentiële huurder voldoende gegevens heeft overgelegd om zijn identiteit en inkomsten aannemelijk te maken en of deze huurder de woning daadwerkelijk bewoont'. Er stond ook niemand ingeschreven op het adres.

 

Mede naar aanleiding van deze uitspraak zijn veel verhuurders maatregelen gaan treffen om te voorkomen dat ook zij als overtreder worden aangemerkt wanneer een huurder hennep is gaan kweken. In huurcontracten staan dus steeds vaker afspraken opgenomen die het de verhuurder mogelijk moeten maken om tussentijds inspecties uit te voeren.

 

In de zaak waarin op 23 oktober 2017 door de kantonrechter in Amsterdam uitspraak werd gedaan had de verhuurder ook dergelijke afspraken opgenomen in het huurcontract. De huurder weigerde echter medewerking, zodat de verhuurder naar de rechter stapte om medewerking aan inspecties af te dwingen (verwijzend naar het standpunt van de Raad van State).

 

De kantonrechter oordeelde echter in het voordeel van de huurder: deze had de verhuurder geen enkele aanleiding gegeven voor een onderzoek in de woning (hij was altijd een goed huurder geweest). Er was geen sprake van een noodgeval en de bevoegdheid om steeksproefsgewijze binnen te treden, zonder dat de huurder daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld of daarmee had ingestemd was blijkens de conclusie van de rechter niet contractueel overeengekomen. Met betrekking tot dat laatste: in de afspraken stond opgenomen dat het betreden van de woning 'na overleg met de huurder' mogelijk was. De vraag die blijft bestaan is of bij het scherper stellen van de betredingsafspraak de kantonrechter tot eenzelfde uitspraak zou zijn gekomen.

 

In ieder geval lijkt een verhuurder gemakkelijk tussen 'wal en schip' terecht te kunnen komen, terwijl nu juist veel verhuurders goede stappen hebben gezet om mee te werken aan het inperken van illegale hennepteelt in woningen.

Gerelateerd
12-06-2020

Althans: het is voor een verhuurder geen reden om de huurovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen.

 
206