Een disclaimer werkt niet altijd. NVM Makelaars weten het inmiddels. De Hoge Raad wees in 2018 een arrest waarin bepaald werd dat de verkopende makelaar aansprakelijk is voor het vermelden van afmetingen van de woonoppervlakte.
 

NVM Makelaars zijn gehouden aan een aan leden van de NVM opgedragen meetinstructie. Deze verplicht de leden om de netto-woonoppervlakte op te nemen. In de desbetreffende casus is echter de bruto-woonoppervlakte opgenomen.

 

De makelaar beroept zich op de vermelding in de brochure dat aan deze mededeling geen rechten kunnen worden ontleend.

 

De Hoge Raad is echter van mening dat – gelet op de meetinstructie van de NVM aan haar leden – de makelaar zich niet kan verschonen. Ook niet door te verwijzen naar de in het koopcontract opgenomen exoneratieclausule. Deze geldt wel ter bescherming van de koper en verkoper, maar laat dus de mogelijkheid open voor de koper om de makelaar aansprakelijk te stellen voor de onjuiste opgave van het netto-woonoppervlakte.

 

Voor de uitspraak:

Gerelateerd
15-07-2020

Twee ouders kochten in 2014 online bij H&M voor zo'n € 400.00 kinderkleding op krediet. Ze betaalden dit bedrag (te laat) af en de BKR-registratie hiervan leidde tot het door de bank weigeren van een lening voor de aankoop van hun nieuwe huis.   
 

15-12-2020

Het verkopen van vorderingen is 'booming business' in de incassobranche. Gerechtsdeurwaarders mogen vorderingen niet kopen.
 

 
206