• Fotolia_113269102_Subscription_Monthly_XL jongetje met hoed en zonnebril KLEIN FORMAAT Fotolia_113269102_Subscription_Monthly_XL jongetje met hoed en zonnebril KLEIN FORMAAT
    15-07-2020
    kleren voor de kinderen? geen hypotheek

Twee ouders kochten in 2014 online bij H&M voor zo'n € 400.00 kinderkleding op krediet. Ze betaalden dit bedrag (te laat) af en de BKR-registratie hiervan leidde tot het door de bank weigeren van een lening voor de aankoop van hun nieuwe huis.   
 

Het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) houdt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij. Dit systeem moet er onder andere voor zorgdragen dat de krediet- en betalingsrisico's van de deelnemende kredietverstrekkers beperkt worden. Ook moet het overcreditering en andere problematische schuldsituaties bij geldleners voorkomen.

 

H&M had de ouders een krediet toegestaan van € 550.00 voor het op rekening kopen van producten. Zo'n krediet wordt aangemeld bij het CKI. Omdat de ouders buiten de eigenlijke betalingstermijn de ontstane achterstand betaalden werd dit feit aanvullend geregistreerd. Zo'n negatieve registratie van te late betaling blijft volgens de richtlijnen van het BKR voor langere tijd gehandhaafd en blijkt in de praktijk vaak reden voor kredietverstrekkers om pas op de plaats te maken.

 

H&M had het BKR wel om doorhaling gevraagd (op verzoek van de ouders), maar het BKR weigerde aan dat verzoek te voldoen.

 

De ouders hadden inmiddels hun oude huis verkocht, een nieuwe woning (onder voorbehoud van financiering) aangekocht en kregen dus geen nieuwe hypothecaire lening van hun bank vanwege de negatieve registratie.

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde recentelijk dat de belangenafweging van partijen in het voordeel van de ouders moest uitvallen. De rechter overwoog daarbij dat het om een gering bedrag ging, dit bedrag voldaan was nadat de ouders hiertoe waren aangeschreven (in januari 2016), de gevolgen van de negatieve registratie  ingrijpend waren voor de ouders omdat zij hun woning al verkocht hadden en zij geen nieuwe konden kopen. Het BKR als toezichthouder moest dus het onderspit delven.

 

De zaak laat zien welke ingrijpende gevolgen een (relatief kleine) lening en de te late aflossing daarvan kunnen hebben op belangrijke dagelijkse zaken.

Wilt u de hele uitspraak lezen? Klik dan:

Gerelateerd
12-08-2020

Steeds meer instanties en organisaties ondersteunen het idee om studieschulden te centraal te registreren.
Er bestaat nu geen mogelijkheid voor externe partijen om te controleren of er sprake is van openstaande studieschulden.

 
206