Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend gestegen naar 472 duizend.

 

Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen. Ook jongeren onder de 27 jaar zaten vaker in de bijstand. Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

het effect van de aantrekkende arbeidsmarkt

Voor het derde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond dan een jaar eerder: respectievelijk 3 100 en 1 200 minder. Onder deze groepen verlaten dus meer personen de bijstand dan er instromen. Hiermee wordt het effect van de aantrekkende arbeidsmarkt ook zichtbaar in de bijstand. Sinds de piek begin 2014 is de werkloosheid met meer dan een derde gedaald. De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

 

groei aantal personen met niet-westerse migratieachtergrond

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is gestegen. Tussen juni 2016 en juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers, Syriërs en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een beroep kunnen doen op bijstand.


De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

 

Bron: CBS

Gerelateerd
01-07-2016

Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van incassomaatregelen de inzet van de schuldhulpverlening te niet doet dan wel in hoge mate frustreert.

11-01-2016

In de 2e helft van 2015 bleef het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand op een afgesloten lening vrijwel gelijk. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) Zijn er nu in totaal nog bijna 780.000 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

04-02-2016

Steeds meer instanties en organisaties ondersteunen het idee om studieschulden te centraal te registreren.
Er bestaat nu geen mogelijkheid voor externe partijen om te controleren of er sprake is van openstaande studieschulden.

 
206