Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl

Twee ouders kochten in 2014 online bij H&M voor zo'n € 400.00 kinderkleding op krediet. Ze betaalden dit bedrag (te laat) af en de BKR-registratie hiervan leidde tot het door de bank weigeren van een lening voor de aankoop van hun nieuwe huis.   
 

Het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) houdt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij. Dit systeem moet er onder andere voor zorgdragen dat de krediet- en betalingsrisico's van de deelnemende kredietverstrekkers beperkt worden. Ook moet het overcreditering en andere problematische schuldsituaties bij geldleners voorkomen.

 

H&M had de ouders een krediet toegestaan van € 550.00 voor het op rekening kopen van producten. Zo'n krediet wordt aangemeld bij het CKI. Omdat de ouders buiten de eigenlijke betalingstermijn de ontstane achterstand betaalden werd dit feit aanvullend geregistreerd. Zo'n negatieve registratie van te late betaling blijft volgens de richtlijnen van het BKR voor langere tijd gehandhaafd en blijkt in de praktijk vaak reden voor kredietverstrekkers om pas op de plaats te maken.

 

H&M had het BKR wel om doorhaling gevraagd (op verzoek van de ouders), maar het BKR weigerde aan dat verzoek te voldoen.

 

De ouders hadden inmiddels hun oude huis verkocht, een nieuwe woning (onder voorbehoud van financiering) aangekocht en kregen dus geen nieuwe hypothecaire lening van hun bank vanwege de negatieve registratie.

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde recentelijk dat de belangenafweging van partijen in het voordeel van de ouders moest uitvallen. De rechter overwoog daarbij dat het om een gering bedrag ging, dit bedrag voldaan was nadat de ouders hiertoe waren aangeschreven (in januari 2016), de gevolgen van de negatieve registratie  ingrijpend waren voor de ouders omdat zij hun woning al verkocht hadden en zij geen nieuwe konden kopen. Het BKR als toezichthouder moest dus het onderspit delven.

 

De zaak laat zien welke ingrijpende gevolgen een (relatief kleine) lening en de te late aflossing daarvan kunnen hebben op belangrijke dagelijkse zaken.

Wilt u de hele uitspraak lezen? Klik dan:

Gerelateerd
11-01-2016

In de 2e helft van 2015 bleef het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand op een afgesloten lening vrijwel gelijk. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) Zijn er nu in totaal nog bijna 780.000 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

04-02-2016

Steeds meer instanties en organisaties ondersteunen het idee om studieschulden te centraal te registreren.
Er bestaat nu geen mogelijkheid voor externe partijen om te controleren of er sprake is van openstaande studieschulden.

22-12-2016

Er wordt per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

 
206