Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl

verzoek Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel om iedereen van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt (deze persoon wordt de 'betrokkene' genoemd) te beschermen tegen verkeerd gebruik. Eén van de uitgangspunten van de AVG is openheid. Iedereen moet kunnen weten welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en op welke manier dat gebeurt. In onze Privacyverklaring leggen wij iedereen die met ons kantoor te maken heeft uit hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om ons vragen te stellen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Het is niet mogelijk om telefonisch verzoeken in te dienen.

U kunt onderstaand formulier gebruiken. Vult u het duidelijk en volledig in. Alleen wanneer wij van u alle gevraagde gegevens hebben ontvangen kunnen wij goed beoordelen van wie het verzoek afkomstig is, of het verzoek in behandeling kan worden genomen en of aan het verzoek kan worden voldaan.

U kunt uw verzoek ook per gewone post of e-mail (avg@almeregdw.nl) ons toesturen. Voegt u dan de gevraagde informatie uit onderstaand formulier toe.

Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u ook op ons kantoor langskomen. Neemt u dan de gevraagde gegevens mee (in ieder geval een identificatiebewijs). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wanneer het verzoek niet door uzelf wordt gedaan, maar door een derde namens u, dan gelden aanvullende eisen.

FORMULIERVELDEN:
 


Vult u hieronder uw gegevens in (of de gegevens van de betrokkene namens wie u het verzoek doet).


Om te voorkomen dat iemands anders zo maar namens u informatie bij ons opvraagt moeten wij u kunnen identificeren. Om dat goed te kunnen doen moet u een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) toevoegen aan dit verzoek. U kunt dat bestand hierna ('bladeren') uploaden. Ook wanneer door een derde (zie hierna) een verzoek wordt gedaan moet van de betrokkene een kopie ID worden toegevoegd.


Volmacht
Wanneer u niet zelf, maar iemand namens u, of u namens een betrokkene, een verzoek indient dan dient daarvoor een machtigingsformulier te worden toevoegd. Zo'n volmachtformulier treft u op onze website aan (zie de verwijzing rechtsboven dit formulier). Ook wanneer de derde bijvoorbeeld een bewindvoerder is moet een volmacht worden toegevoegd.
Hier kunt u de digitale volmacht toevoegen door deze van uw computer te uploaden. Klikt u op 'bladeren'.

Wettelijke vertegenwoordiging
Wanneer u niet zelf, maar een formeel aangestelde (wettelijke) vertegenwoordiger namens u dit formulier indient, dan moet de beschikking waaruit die vertegenwoordiging blijkt hierna worden toegevoegd.
Hier kunt u de digitale beschikking omtrent de wettelijke vertegenwoordiging (bewind etc.) toevoegen door deze van uw computer te uploaden. Klikt u op 'bladeren'.

Aanvraag door andere derde
Wanneer u niet zelf, maar een derde die geen formele vertegenwoordiger van u is dit formulier invult, dan moet een kopie van het identiteitsbewijs van de derde worden toegevoegd.
Hier kunt u de kopie van het identiteitsbewijs van de derde toevoegen door deze van uw computer te uploaden. Klikt u op 'bladeren'.

Soort verzoek
Hierna kunt u aangeven welk verzoek u indient. Voor de verwerking van uw verzoek is het belangrijk goed te weten wat u wilt. U kunt meerdere opties aanklikken.
Het verzoek betreft:
Wanneer u gegevens wilt laten corrigeren:
Wanneer u gegevens wilt laten wissen:
Wanneer u bezwaar wilt maken:
 
262